ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BEST

Board of European Students of Technology

Το BEST, Board of European Students of Technology, είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός οργανισμός που ιδρύθηκε από φοιτητές για φοιτητές. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1989 στο Βερολίνο, σαν μια απάντηση στην ανάγκη για μια οργάνωση που να προωθεί την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των φοιτητών (κυρίως μηχανικών) στην Ευρώπη. Από τότε το BEST εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε επίπεδο δράσεων. Πλέον, ενώνει φοιτητές από 97 πανεπιστήμια σε 34 χώρες, σε ένα «δίκτυο» που αποτελείται από κοινά ενδιαφέροντα και φιλίες. Από την πλευρά των μελών του, το BEST δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσα από τη συνεργασία τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και τη διοργάνωση δράσεων μεγάλης κλίμακας, στις οποίες περίπου 1 εκατομμύριο φοιτητών μηχανικών σε όλη την Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος. Το BEST στοχεύει στο να βοηθήσει τους Ευρωπαίους μηχανικούς να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να κατανοήσουν καλύτερα τις ευρωπαϊκές κουλτούρες και να συνεργαστούν με άτομα από άλλες χώρες. Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να γνωριστούν και να μάθουν ο ένας από τον άλλο, μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές και μη δραστηριότητες. Ακαδημαϊκά σεμινάρια, διαγωνισμοί μηχανικής αλλά και δραστηριότητες όπως πολιτιστικές ανταλλαγές και εβδομάδες αθλητισμού, είναι μόνο μερικές από τις δράσεις στις οποίες μπορεί κάποιος να συμμετάσχει μέσω του BEST.

 

BEST Athens

Η τοπική ομάδα BEST Athens άρχισε να δραστηριοποιείται στους κόλπους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 1997, με πρωτοβουλία φοιτητών του Ιδρύματος. Απευθύνεται στους 10.000 περίπου φοιτητές του Ιδρύματος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού στην Ευρώπη και να παίρνουν μέρος σε διεθνή συνέδρια και ακαδημαϊκά σεμινάρια. Έχει ήδη στο ενεργητικό της 56 επιτυχημένες εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολούθησαν Ευρωπαίοι φοιτητές και Έλληνες συνάδελφοί τους από το Ε.Μ.Π. Τα ακαδημαϊκά σεμινάρια διοργανώνονται σε ετήσια βάση και προσελκύουν φοιτητές από όλη την Ευρώπη. Επίσης, κάθε χρονιά διοργανώνεται ο τοπικός γύρος του διαγωνισμού μηχανικής, ο οποίος έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά τις γνώσεις που αποκομίζουν από τις σπουδές τους. Τέλος, το BEST Athens προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού χώρου διοργανώνοντας δράσεις όπως επισκέψεις σε εταιρείες, με στόχο οι φοιτητές να ενημερωθούν και αποκτήσουν οικειότητα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.