Πρόγραμμα Διημερίδας

Ημέρα 1η: Υ.Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Διάρκεια Θέμα
09:00-09:10 Προσέλευση στο εργοστάσιο, καφές - Καλωσόρισμα από Δευθυντή εργοστασίου
09:10-10:00 Παρουσίαση από Καθηγητή Πολυτεχνείου ( Κατερίνα Αδάμ, Eπίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ )
10:00-11:00 Εισαγωγή στην Υ.Α.Ε. (Ι. Κοκκινόπουλος - Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Ελέγχου Υ.Α.Ε. Τομέα Ελλάδος)
11:15-11:45 Διάλειμμα
11:15-11:45 Υ.Α.Ε. κατά την παραγωγική διαδικασία. ( Π. Παπαδέας - Προϊστάμενος Παραγωγής )
11:45-12:15 Υ.Α.Ε. και μηχανολογική συντήρηση. ( Α. Παπαθανασίου - Προϊστάμενος Μηχανολογικής Υπηρεσίας )
12:15-12:45 Υ.Α.Ε. και ηλεκτρολογική συντήρηση. ( Α. Αθανασιάδης - Προϊστάμενος Ηλεκτρολογικής Υπηρεσίας )
12:45-13:00 Διάλειμμα
13:00-13:30 Υ.Α.Ε. και μεγάλα έργα ( Δ. Μπαζάκας - Τεχνικός Ασφαλείας Εργοστασίου )
13:30-14:00 Διαχείριση Χημικών Ουσιών ( Σ. Αντίοχος - Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου )
14:00-14:15 Συζήτηση - Συμπεράσματα - Κλείσιμο εκδήλωσης
14:15-15:00 Ελαφρύ γεύμα

Ημέρα 2η: ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ"

Διάρκεια Θέμα
08:45-09:00 Προσέλευση - καφές
09:00-10:00 Εκτίμηση των Κινδύνων (θεωρία) ( Ι. Κοκκινόπουλος - Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Ελέγχου Υ.Α.Ε. Τομέα Ελλάδος )
10:00-10:30 Παρουσίαση Μελέτης Εκτίμησης των Κινδύνων Εργοστασίου ( Δ. Μπαζάκας - Τεχνικός Ασφαλείας Εργοστασίου )
10:30-10:45 Διάλειμμα
10:45-12:15 Εργαστήριο Εκτίμησης των Κινδύνων (Στάδιο 1ο)
12:15-12:30 Διάλειμμα
12:30-14:00 Εργαστήριο Εκτίμησης των Κινδύνων (Στάδιο 2ο & 3ο)
14:00-14:15 Συζήτηση - Συμπεράσματα - Κλείσιμο εκδήλωσης
14:15-15.00 Ελαφρύ γεύμα