Πρόγραμμα Διημερίδας

Ημέρα 1η: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Διάρκεια Θέμα
09:00 - 09:10 Προσέλευση στο εργοστάσιο, καφές
Καλωσόρισμα από Δευθυντή εργοστασίου
Ι. Μοναχός - Δ/ντης Εργοστασίου
09:10 - 09:20 Παρουσίαση BEST
09:20 - 09:30 Πρόγραμμα ημερίδων - Συνεργασία με BEST
Δ. Περικλόπουλος - Δ/ντης Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος
09:30 - 10:00 ΚΕΔΜΟΠ (Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πάτρας)
Εκπρόσωπος ΚΕΔΜΟΠ
10:00 - 10:30 Υγεία & Ασφάλεια στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ
Δ. Περικλόπουλος - Δ/ντης Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος
10:30 - 10:45 Διάλειμμα
10:45 - 11:15 Επιθεώρηση Εργασίας - Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας
Α. Σαπρίκης - Περιφ. Δ/νση Επιθεώρησης Α.Υ.Ε Πειραιά
11:15 - 11:45 Η ΥΑΕ στην Τσιμεντοβιομηχανία
Ι. Κοκκινόπουλος - Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Ελέγχου Υ.Α.Ε. Τομέα Ελλάδος
11:45 - 12:15 Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας
Δ. Μπαζάκας - Τεχνικός Ασφαλείας Εργοστασίου
12:15 - 12:30 Διάλειμμα
12:30 - 13:00 Ιατρική της Εργασίας
Μ. Αθανασίου - Ιατρός Εργασίας
13:00 - 13:15 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Δ. Περικλόπουλος - Δ/ντης Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος
13:15 - 13:30 Συζήτηση - Συμπεράσματα - Κλείσιμο εκδήλωσης
13:30 - 14:00 Ελαφρύ γεύμα

Ημέρα 2η: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Διάρκεια Θέμα
09:00 - 09:15 Προσέλευση - καφές
Εισαγωγή : Πρόγραμμα Ημέρας
09:15 - 10:15 Παραγωγική διαδικασία Εργοστασίου
Π. Παπαδέας - Προϊστάμενος Παραγωγής
10:15 - 10:30 Διάλειμμα
10:30 - 10:45 Χωρισμός σε ομάδες - Χορήγηση ΜΑΠ
10:45 - 13:45 Ξενάγηση στο Εργοστάσιο
Στελέχη του Εργοστασίου συνοδεύουν τις ομάδες
13:45 - 14:00 Συζήτηση - Συμπεράσματα - Κλείσιμο εκδήλωσης
14:00 - 14:30 Ελαφρύ γεύμα