Σχετικά με τη διημερίδα

Το BEST Athens σε συνεργασία με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ διοργανώνει έναν κύκλο 3 διημερίδων με θέμα: “Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία” κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στόχος των διημερίδων που λαμβάνουν χώρα στο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Ελευσίνας είναι ο φοιτητής – μηχανικός να γνωρίσει βασικά ζητήματα που αφορούν την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία καθώς και να έρθει σε επαφή με τις διάφορες στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζονται σε ένα εργοστάσιο, να πληροφορηθεί για το ρόλο του μηχανικού στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων ασφαλείας και να εξετάσει σε μακροσκοπική κλίμακα την ασφαλή λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τη δομημένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία που θα προσφέρει το προσωπικό στους φοιτητές και με την εκτενή ξενάγηση στο χώρο του εργοστασίου.

Ανέκαθεν, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας μηχανικός είναι η διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η μείωση στο ελάχιστο του αριθμού, της έκτασης, της σοβαρότητας των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και η επίτευξη των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να αναγνωρίσει τους ενδεχόμενους κινδύνους, να ενημερώσει όλες τις ομάδες εμπλεκομένων και με τη βοήθειά τους να καταστρώσει ένα σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους εφαρμόζοντας πάντοτε τους κανόνες ασφαλείας. Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι είναι σημαντικό για κάθε μελλοντικό μηχανικό η κατανόηση της σημασίας ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και το πώς επιτυγχάνεται αυτό.

Λόγω της ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει το θέμα, οι διημερίδες χωρίζονται σε τρία επίπεδα (levels): Foundation,​ Level 1 και Level 2​. Κατά τα διάρκεια του Foundation το οποίο θα διεξαχθεί στις 15 – 16 Νοεμβρίου οι φοιτητές έρχονται σε πρώτη επαφή με το θέμα της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, λαμβάνουν τις βασικές γνώσεις και τους κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων, προκειμένου να αναγνωρίζουν αυτές τις αρχές στην πράξη (Level 1) , με απώτερο σκοπό την εφαρμογή τους σε προσομοίωση πραγματικών συνθηκών (Level 2). Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στα Level 1 και 2 είναι η παρακολούθηση του Foundational Level.

Η μετακίνηση από και προς το εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Ελευσίνας θα γίνει με μισθωμένα λεωφορεία. Λεπτομέρειες θα σταλούν με e-mail στους 80 συμμετέχοντες μετά το πέρας της διορίας δήλωσης συμμετοχών.

Η συμμετοχή στη διημερίδα είναι δωρεάν.

Αν λοιπόν επιθυμείς να παρευρεθείς δεν έχεις παρά να συμπληρώσεις το e-mail σου και το ονοματεπώνυμό σου εδώ.